Teilatua eta fatxada, Sopela

Birgaitzea

Udalerria: Sopela
Urtea: 2015
Zabalera: 133,85 m²
Programa: teilatuaren eta fatxadaren erreforma
Eraikinaren egoera txarra zen, beste arazo batzuren artean ura sartzen zitzaiolako. Guk hainbat lan egin genituen irtenbidea emateko. Alde batetik, egurrezko egitura berria jarri genion, estalkia barne, zuri koloreduna; eta, estetikari begira, hainbat izan ziren mantendu genituenak: teila mistoaren tonalitate marroiak eta gorrixkak; edota, fatxada zuria. Bukatzeko, fatxada pinuzko banda batez osatu genuen, eta horri esker eraikinak ikutu berezia lortu zuen.