Etxebizitza, Santurtzi

Etxebizitzak / Interiorismoa

Udalerria: Santurtzi
Urtea: 2018
Azalera: 90,36m² útiles.
Programa: Erreforma, dekorazioa eta etxebizitza osoaren barne-diseinua.

Tonu bero, neutro eta leunen arteko armonia atsegina lortu genuen, eta, noizean behin, elementu puntualen bidezko kontraste puntuak gehitu genituen, ikutu berezia lortu genuela. Egongela erosoa da, zabala eta balio anitzekoa, argi naturala prestutasunez hedatzen delarik. Halere, zokoetako argi-puntuak espezifikoki pentsatu genituen. Bestalde, itxitura integratuak instalatu genituen, erosotasunak eta kalitateak bertako bizitzaren erraztasuna bidera zezaten.