Fueros 4, Getxo

Birgaitzea

Herria: Getxo
Urtea: 2020
Zabalera: 1.230,15 m²ko lurzatia – 639,25 m² eraikitzekoak
Programa: Erreforma, handitzea eta segregazioa.

Eraikina Eugenio Mª de Aguinak altxatu zuen 1957an; familia bakarreko etxebizitza bada ere, honen erreforma, handitzea eta 3 etxebizitzatarako segregazioa egin dugu. Hasiera batean 550,87m² zituen, orain, ordea, 619,15. 3 etxebizitzaz gain, 3 trasteleku eta lurrazpiko garajea egin dizkiogu, 7 aparkalekurekin. Eustorma eta hormigoi armatuzko egitura du eta fatxada tradizionala bistako adreiluzkoa. Eratxikitakoak termobuztinez egin zaizkio eta egurrezko palilleriaz betetako estaldura du zati bat du akaberan. Bestalde, hiru motako estalkia dauka eraikinak bere osotasunean, bata inklinatua da, bestea laua; eta, beste bat, laua izateaz gain, bertatik ibiltzeko modukoa dena.